Kawasaki J Concept @ 2013 東京車展


變形三輪電動車 - J Concept
單看外形,大家都知道J Concept好明顯是一臺概念車。聽完講解,更加相信呢部係一部嚇鬼做show的概念車。

以電力推動唔係問題,問題係J Concept識得變型。現在低伏姿勢是高速時候使用。當低速時J Concept會摺曲車體,令座位變高和把手上升。更嚇鬼是雙頭輪會分開,輪距更闊....有型嗎?當然有型。但有必要變形嗎?