Honda PCX Hybrid 125/150
世界首創 正式上架


17 July 2018   Text: Dave

世界上第一臺排氣量在125cc以下,同時搭載Hybrid混能系統的市販電單車,是Honda PCX Hyrbid 125。新車將會在2018年九月十四日,正式上架日本本土市場,未連稅售價是四十萬日元,年銷預計兩千臺。新車150版本其實早在四月份已在印尼上架,估計是逆輸入的關係,所以本土版上架時間遲了數月。

如果PCX Hybrid來港的話,又會是多少錢呢?以七算計,淨車價約為港幣兩萬八。如果計埋運費、車行利潤和首次登記稅,三萬中到四萬走唔甩。