Ducati Hong Kong Ltd 杜卡迪香港有限公司  - 車行情報


  歡迎預約試車,請聯絡我們。 Book your test ride yet? Contact us!                           職位空缺 
<DUCATI PRICE LIST 2018>

即日起至8月31日,Ducati T-shirt 大減價
(3折起)大家快啲落黎掃返幾件啦

新界火炭禾香街9-15號力堅工業大廈地下
G/F., Power Ind. Bldg., No.9-15, Wo Heung Street, Fo Tan, Shatin, N.T. H.K.
Tel: 2838 5577


Scrambler 1100 試車日