.26 July 2006  電單車車主防盜自保備忘  / 知識技術

Production : 大通 

 

近呢半年, 電單車失竊率高企, 甚至乎車行亦不可幸免於難. 累積至06年5月, 已經有293架電單車被偷去. 已經係舊年全年失車總和既五成四.

其中本田車輛失竊率係超過總和既一半. 除咗國內既賽車熱依然濃烈外, 台灣開放大車市場, 東南亞整體經濟好轉亦係其中一個原因. 係呢一個時期, 究竟點做先可以保護愛車 ?

   
   

每次發生有失車事件, 大部分人首先會怪責警方或停車場保安辦事不力. 細心回想, 其實車主本身係咪要負番部分責任 ?

 
筆者本身唔否認好多時停車場保安是不足夠, 亦難辭其究, 警方亦未能盡力去追緝匪徒. 而你在明, 賊人在暗, 如果係呢一個時候個個人只係將責任推卸俾其他人, 而自然就唔做足準備功夫, 只會俾賊人有機可乘.
   
   
正如筆者朋友講過一句說話: 與其俾錢去維修被賊人爆匙胆. 點解唔預先用呢一筆錢去買鎖去鎖車. 如果賊人眼見架車咁多鎖, 至少知難而退另覓目標. 至少, 真係不幸被賊人選中成為目標, 可以大大減低本身既損失.
   
   
除咗防盜措施不足外, 近年既改車熱亦係其中一個原因. 好多車主肯花心思同付出金錢去買貴價既零件同補品, 當中有部分車輛既更改裝費遠比車價為高.

賊人可能係被零件所吸引多於車輛本身. 賊人有時會就地正法, 拆去所需零件. 甚至成架偷走. 筆者早排晚上留意好多車主依然係無做防盜措施. 不論任何牌子都有.
 

 

有部分人認為, 泊街會比泊停車場更為安全過泊停車場. 但根據警方資料顯示. 雖然泊停車場既失竊率有上升之勢, 但始終遠不及泊街危險.

其中泊街以泊後巷同人流疏落為最多失竊之處. 有好人泊開街邊泊車位既朋友都有留意到成人被人搬車. 其實如果你見到有人搬車時你地心裡諗緊咩 ? 好多人都係當唔知, 多一事不如少一事. 就係咁, 賊人見架車無人出聲就抬上架貨車走咗去啦.
 


 

就算離開數分鐘, 最低限度要鎖上軚鎖 記得帶走車匙. 好多時賊人見車主忘記取回車匙, 可能即時會偷去車輛, 也有可能會記下資料另選日期再偷.
好多人喜歡向外人講自己泊車既位置, 除非你本身知道其背景身份或是否信任得過, 否則最好唔好講出黎, 有好大可能因為咁樣而傳到賊人耳中.
遠親不如近鄰, 如果係泊開停車場既朋友, 不妨附近車位既朋友搞好關係, 有可能的話同附近車位既人

交換聯絡方法, 至少可以守望相助, 多一個人可以幫你看車.

如果外遊等情況需停泊多日而不動, 同停車場保安人員講低, 或者寫信通知管理公司作特別安排.

唔好係停車場內維修車輛. 保安員唔可以認得每一個車主, 如果係停車場慣性有人整車. 到有賊人偷車時可能誤會只不過車主整車而疏於防犯.
泊車最好用車冚遮蓋車輛, 呢一個係最基本既防盜措施. 至少賊人唔會一眼留意到車輛款式. 泊街位唔好泊係同一地點多過一天. 除咗係犯法外. 重會大大增加賊人視為目標既機會.

減少安裝貴重零件, 好多時賊人未必想偷你架車. 只不過因為改裝零件吸引而成架偷走去 肢解.
做足安全措施, 加強車輛既本身防盜系統. 例如加裝電子防盜系統. 安裝電子防盜系統, 最好係俾專業人士去安裝. 因為專門既電子防盜安裝時有一定技巧. 仲要要求加裝後備電源. 當賊人剪去架車既電源系統. 至少尚有後備電源提供俾防盜使用.

傳統機械式防盜也不能少. 除咗一般既鎖具外. 有可能的話最好加裝地牛及重型鎖鏈鎖住車架. 另賊人無法抬走車輛.
改用特別既螺絲去保護車上貴重零件. 部分賊人未必係專業人仕, 只係可能因零件吸引而引起一時貪念. 未必有特殊工具黎犯案.

車輛不幸被偷一定要通知警方, 咁樣除咗係免除之後既法律責任外. 最重要係比其他人知道事情及嚴重性. 亦都係幫助到其他車主.