16 Apr 2005 江芷妮 @ iBikegal.com 電單車女郎

Production: Cherie / Mon / Benny / Eddy /Dave  車輛提供:Ducati Hong Kong

江芷妮Cherie,晉身演藝事業已有四年光景。自從2003年一月Cherie報讀電單車課程,老編開始留意這位身高170cm的女藝人,希望她可以早日考試合格,讓香港電單車壇可以增添多一位女騎士。
有關江芷妮當年學習駕駛電單車第一堂的強制受訓情況請<按此重溫>。好事多磨,江芷妮學習駕駛電單車的路途不太順利,雖然多次跌瘀碰傷,但憑著Cherie的毅力,終於也成功考取電單車棍波駕駛執照。法「半途放棄」,可能是Cherie做人的原則。但考牌成功後,Cherie卻沒有再駕駛電單車。
無我們的另一位傳奇 iBike Gal小千,成功考牌後也是沒有駕駛電單車。兩位靚女成功考取電單車駕駛執照後都沒有買電單車的原因,都是大同小異:家人反對。當然江芷妮還有多一個原因:便是怕受傷有可能影響演藝事業。
老編當然明白這道理,由以前的溫柳眉,余綺霞,到近期的.......當遇上嚴重交通事故後即使康服,演藝事業也會受到無可挽回的阻滯。那麼江芷妮空有一身好武藝,豈不是無用武之地?Cherie又是如何滿足她對速度的渴求呢?答案當然是私家車。

Cherie近年換車頻密,新車的性能也一部比一部辣,相信各位有留意Cherie消息的車友都知道Cherie現役座駕是BMW E46 M3。在帶領Cherie前往拍攝場地時,老編部車根本唔使俾油都可以行得好快,因為俾Cherie部M3推住行丫嘛~~

好o勒,講完笑入正題。Cherie最近人氣十分旺盛,老編起身會睇的「都市閒情」和晚上會看的無線新劇「同撈同煲」,Cherie都擔正主角。一為神功二為弟子,當然要搵Cherie影下相:)