5 - 6 July 2003 中國珠海摩托車賽第3場 趣味花邊

【車手報告】是進入車手內心世界的重要文件。今場我們更獲得各大車隊的口頭承諾,答應賽後會盡快提交 【車隊報告】,好讓各位能以更宏觀的角度了解車隊運作的苦與樂。 究竟那一隊最快交稿呢?

(答案係AN/KAWA/BG)

 
Team Report 車隊報告

<來稿未到>

 
Racer Report 車手報告

     
     
2003年中國珠海錦標賽第3回合己於7月6日星期天圓滿結朿 。踏入七月份的炎夏季節,賽車場上活像火爐一樣,所有人都被蒸完再焗,焗完再蒸。

不知是否受到高溫所影響,正賽時發生了不少事故,當中以400cc生產性街車的事故最為嚴重:重慶新感覺的徐偉光在第一圈與前車發生碰撞跌車,繼而被翻滾的電單車擊中,受到震盪而暈倒。大會一度揮出紅旗終止比賽,徐偉光則送院治理。徐稍後回復知覺,據說經檢查後只是軟組織受挫,並無其他韺曊阨`,但已教所有人在炎夏中抹一把冷汗...

Production: Teddy / Loretta / Eddy / Dave

最近數場比賽,躍馬萬里達車隊一直受到戰車調較的問題所困擾,以至成績未見突出。今仗請得高手助陣,連同戰車調較問題也一併解決,成績突飛猛進!                       >>觀看各組賽事戰果<<

 

不得不承認,靚女一定要用錢先可以搵到。要搵到高質素的模特兒,係廣州搵最少都要HK$1,500一日。搵六個就HK$9000。在珠海的地區性賽事中,車隊即使有經費,都會放落比賽度而唔會浪費在花瓶上。唔係話珠海車場見到的好差,只是和大家嚴格的眼光有一段距離。希望大家明白,將就將就。    <<賽車女郎>>