Shop A, G/F, 9-23 Seabright Plaza, Shell Street, North Point, Hong Kong     Phone: 2566 6789    Fax: 2566 9228

職位空缺 / Job Vacancy

狗年行運大優惠!!
尚餘以下小量顏色清貨益大家!

優惠將於201828開始請留意如優惠完結, 恕不另行通知, 敬祝大家新年快樂!

Z1000R ABS
HKD136,800.- HKD128,800.-


Z1000 ABS
HKD122,000.- HKD114,000.-


Z1000SX
HKD133,000.- HK128,000.-

NINJA ZX-10RR ABS
HKD185,000.- HKD180,000.-


NINJA ZX-10R SP ABS
HKD168,888.- HKD163,888.-


NINJA ZX-10R ABS
HKD166,888.- HKD161,188.-