Yamaha 2021 Tracer 900GT
越整越靚!豪華感重有優越感!


30 April 2021   Production: Stone
新車查詢: 萬里達車行有限公司


當MT-09和Tracer 900都有全新引擎、車架和電子裝備時,作為系內地位最高的巡航版Tracer 900GT除了有新引擎新車架和電子避震之外,巡航配套更加專業。

電子避震、TFT Mon、快速雙向轉波等設備大家都知,因為新車公佈至今都有一段時間,相信各位準買家都一早都背熟晒新車細節。

現在新車到港,我地唔再講咁多野喇,一齊欣賞實體細節啦!
 

Yamaha 2021 Tracer 900GT 越整越靚!豪華感重有優越感!

重溫2021 Tracer 900 GT車款介紹及規格表